ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes เกาะกระแส

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

person event10 พ.ค. 2561

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโลตัส 1-4 ในงานประชุมวิชาการประจำปีของทันตแพทยสมาคมฯจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมประกอบด้วย

  1. ฝึกอบรมการช่วยชีวิตทั้งในผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 1-12 ปี และในทารกอายุ หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี โดยใช้หุ่นหนึ่งตัวต่อผู้รับการอบรมสามคน
  2. การฝึกใช้เครื่อง AED หนึ่งชุดต่อผู้รับการอบรมสามคม
  3. การฝึกการช่วยผู้หมดสติ การกำจัด foreign body และ การทำ Heimlich maneuver
  4. การอบรมมี 3 วัน 6 รอบ อบรมรอบละ 30 คน ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อรอบ
    รอบเช้า 8.30-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.30 น.โดยประมาณ
  5. ผู้สนใจต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และจะได้รับเอกสารเบื้องต้นให้ไปศึกษาก่อน
  6. เมื่ออบรมเสร็จจะมีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติในหุ่นและสอบการใช้เครื่อง AED 

ผู้ที่ผ่านการสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม  จะต้องลงทะเบียนคู่กับการลงทะเบียนเข้าประชุมกลางปีของทันตแพทยสมาคม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับสมาชิกทันตแพทยสมาคมฯท่านละ 1,000 บาท และ 2,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก โดยไม่สามารถลงทะเบียนแยกเฉพาะการอบรมนี้ได้

folder_openแท็กของบทความ

add_to_photos บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเราไปฝึกงานที่โตเกียว

event10 พ.ค. 2561

Tokyo Medical and Dental University หรือ TMDU นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น โรงเรียนทันตแพทย์ลำดับที่ 6 ของโลก ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นที่ใฝ่ฝันจากทันตแพทย์ทั่วโลกในการศึกษาต่อ รวมถึงนักเรียนทันตแพทย์ อย่างพวกเราเช่นกัน

รูปแบบงานทันตสาธารณสุขสำหรับประชากรสูงอายุของประเทศฮ่องกง

event10 พ.ค. 2561

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน แต่จีนยอมให้ฮ่องกงดำเนินนโนบายต่างๆรวมทั้ง การจัดการระบบสุขภาพอย่างอิสระได้ถึงปีพ.ศ. 2590 ซึ่งในฮ่องกงนั้น นอกจากจะมีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนคล้ายกับในประเทศไทยแล้ว ยังมีองค์กรนอกภาครัฐ หรือ NGOs จำนวนมากที่มีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมเป็นของตนเอง

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร ภาค 2

event10 พ.ค. 2561

ในบทความนี้ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และโรงพยาบาลช่องปากแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการใช้ชีวิตในกรุงปักกิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะเวลา 1 ปี

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร

event10 พ.ค. 2561

พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมดูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เนื่องจากที่ธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดี เคยมีการแลกเปลี่ยนการดูงานกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เมื่อพวกเราจบหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะเปิดโลกให้กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง