ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes Dent Campus

Campus Today - โรงเรียนทันตแพทย์ วันนี้

person event10 พ.ค. 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • พิพิธภัณฑ์มนุษย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ชั้น 10 ตึกเฉลิมนวมราช จัดแสดงตลอดปี
  • สหกรณ์ใหม่มาเปิดแทน 7-11 ขายทั้งอาหาร ขนม เครื่องเขียน รวมถึงร้านขายของคลินิกหรือร้านป้าก็มาเปิดรวมในนี้ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • กำลังสร้างอาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาในด้านการศึกษาให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในด้านทันตสุขภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

  • มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการใหม่ โดยได้เพิ่มยูนิตรูปแบบใหม่สีสีนสวยงาม ดูทันสมัยน่าใช้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ได้ปรับปรุงห้องสมุดประจำคณะ โดยการปูพื้นกระเบื้องใหม่ ทาสีใหม่ จัดสัดส่วนเก้าอี้และโต๊ะอ่านหนังสือ ทำให้ดูกว้างขวาง น่าเข้าใช้งานมากขึ้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ได้เปิดใช้บริการ Dental Simulation Center ห้องปฏิบัติการรูปแบบใหม่ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมบทเรียนและการฝกปฏิบัติอย่างสมจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • นอกจากหอผู้ป่วยฯ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนี้แล้ว ในขณะนี้ กำลังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ นั่นคือ "ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์" ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขอพระราชทานใช้ชื่อนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อการจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยจะเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงต้นปีหน้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ได้เปิดใช้ห้องปฏิบัติการณ์ Dental Simulation Center สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของนิสิตทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมในหุ่นผู้ป่วยจำลองที่มีระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการรักษาในผู้ป่วยจริง
folder_openแท็กของบทความ

add_to_photos บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเราไปฝึกงานที่โตเกียว

event10 พ.ค. 2561

Tokyo Medical and Dental University หรือ TMDU นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น โรงเรียนทันตแพทย์ลำดับที่ 6 ของโลก ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นที่ใฝ่ฝันจากทันตแพทย์ทั่วโลกในการศึกษาต่อ รวมถึงนักเรียนทันตแพทย์ อย่างพวกเราเช่นกัน

รูปแบบงานทันตสาธารณสุขสำหรับประชากรสูงอายุของประเทศฮ่องกง

event10 พ.ค. 2561

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน แต่จีนยอมให้ฮ่องกงดำเนินนโนบายต่างๆรวมทั้ง การจัดการระบบสุขภาพอย่างอิสระได้ถึงปีพ.ศ. 2590 ซึ่งในฮ่องกงนั้น นอกจากจะมีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนคล้ายกับในประเทศไทยแล้ว ยังมีองค์กรนอกภาครัฐ หรือ NGOs จำนวนมากที่มีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมเป็นของตนเอง

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร ภาค 2

event10 พ.ค. 2561

ในบทความนี้ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และโรงพยาบาลช่องปากแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการใช้ชีวิตในกรุงปักกิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะเวลา 1 ปี

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร

event10 พ.ค. 2561

พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมดูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เนื่องจากที่ธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดี เคยมีการแลกเปลี่ยนการดูงานกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เมื่อพวกเราจบหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะเปิดโลกให้กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง