ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes เนื้อหาภายในเล่ม

เครื่องวัดความยาวรากฟันไฟฟ้า : มันยังไงกันนะ

library_booksIssues 41 : Feb 2017 event10 พ.ค. 2561

“อ๊อด ๆ บก.บอกให้ปรับภาษาให้คนทั่วไปอ่านง่ายๆ หน่อย” ประโยคแรกทันทีที่พี่คนที่ติดต่อให้เขียนบทความกล่าวเมื่อเจอหน้าโดยที่ผมยังไม่ทันได้อ้าปากกล่าวทักทาย “จะเขียนยังไงฟระ” คิดในใจ ผมใช้เวลาอยู่เกือบสัปดาห์นั่งคิดไปคิดมาก็นึกถึงสามก๊กฉบับวณิพก ที่เขียนโดย ยาขอบ ที่นำสามก๊กฉบับเต็มที่มีเนื้อหาและตัวละครมากมายชวนสับสนมาเล่าเป็นรายบุคคลในทำนองผู้เฒ่านักเล่านิทานโดยเลือกมาเฉพาะตอนที่สนุกตื่นเต้นและน่าติดตาม จึงเกิดเป็นไอเดียว่าจะลองเขียนบทความในทำนองเรื่องเล่านี้ดูสักครั้ง

“จากฟันยิ้มสู่ข้าวอร่อย...”

library_booksIssues 41 : Feb 2017 event10 พ.ค. 2561

ช่วงก่อนปี 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้รับการถวายการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม พระองค์พอพระทัยเป็นอันมาก ทรงมีพระกระแสรับสั่งกับทีมทันตแพทย์ที่ถวายการรักษาเป็นต้นว่า “มีไททาเนียมแล้วหรือยัง?” “สามสิบบาทรักษาได้หรือไม่?” ทรงปรารภถึงสมเด็จย่าว่า “หากพระองค์ท่านยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ อยากจะให้ได้รับการฝังรากเทียม” และทรงคิดถึงพสกนิกรของพระองค์ท่าน ด้วยพระราชปณิธานที่อยากให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดี

“ถอนฟันแล้วตาย” รอดได้เพราะซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนดี

library_booksIssues 41 : Feb 2017 event10 พ.ค. 2561

นายเบา หวานน้อย อายุอานามเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว ไปถอนฟันจำนวน 3 ซี่ มีทันตแพทย์หญิง สดใส เป็นผู้ทำการถอนให้ ก่อนการถอนฟัน เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของคลินิกได้ซักประวัติเบื้องต้น วัดความดัน ซึ่งนายเบาได้ให้ประวัติว่าไม่มีโรคประจำตัวใดๆ และร่างกายแข็งแรงดี วัดความดันได้ 126/90 มิลลิเมตรปรอท ก่อนให้การรักษาทันตแพทย์หญิงสดใสก็ได้ซักประวัติซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายเบาก็ปฏิเสธโรคประจำตัวและไม่มีประวัติการแพ้ยา

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

library_booksIssues 41 : Feb 2017 event10 พ.ค. 2561

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโลตัส 1-4 ในงานประชุมวิชาการประจำปีของทันตแพทยสมาคมฯจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เกาะกระแส : การปฏิรูปสิทธิการรักษาทางทันตกรรมในระบบประกันสังคม ความเปลี่ยนแปลงระลอกสอง “จากโทรศัพท์สู่เวบไซด์” โครงการทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

library_booksIssues 41 : Feb 2017 event10 พ.ค. 2561

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปสิทธิทางทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนมีการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมพื้นฐานตามความจำเป็นโดยไม่ถูกจำกัดด้วยวงเงินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกับระบบสวัสดิการอื่นๆ นั้น หนึ่งในประเด็นสำคัญของการปฏิรูปคือการผลักดันให้เกิดระบบการเบิกจ่ายค่าบริการตามสิทธิโดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย เนื่องจากการที่ผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายค่าบริการก่อนแล้วจึงค่อยนำเอกสารไปเบิกเงินจากสำนักงานประกันสังคมนั้นเป็นภาระแก่ผู้ประกันตนอย่างมา

ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและวิชาการ...ผสมผสานงานรักษา

library_booksIssues 41 : Feb 2017 event10 พ.ค. 2561

หลายหน่วยงานทางการแพทย์มีความสนใจจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)” หรือ COE เพราะต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในรูปแบบการบริการที่ครบวงจร โดยมีคุณภาพมาตรฐาน และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย อีกทั้งยังผสมผสานองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทันกระแสโลกไร้พรมแดน