ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes เนื้อหาภายในเล่ม

ถ่าย...ไม่ถ่าย: คิดให้รอบคอบ

library_booksIssues 38 : May 2016 event10 พ.ค. 2561

ช่วงนี้เรื่องใหญ่ในวงการแพทย์ที่เพื่อนๆ ส่งต่อมาให้อ่านทาง social media กันเป็นอย่างมาก คงไม่พ้นการที่ศาลตัดสินให้กระทรวงสาธารณสุขแพ้คดีที่แพทย์ให้การรักษาวัณโรคล่าช้าจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความพิการทางสมอง จนมีประเด็นที่แพทย์เกรงกันว่า หากเป็นเช่นนี้แล้วการแปลผลภาพถ่ายรังสีจะต้องทำโดยรังสีแพทย์หรือไม่

การใช้สีย้อมคราบจุลินทรีย์ในการทำลายเชือก่อโรคปริทันต์

library_booksIssues 38 : May 2016 event10 พ.ค. 2561

สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบเป็นผลจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส (Porphyromonasgingivalis) เชื้อแอคกรีเกติแบคเตอร์แอคทิโนมัยซิเทมโคมิแทนส์ (Aggregatibacteractinomycetemcomitan) เชื้อพรีโวเทลลา อินเตอมีเดีย (Prevotella intermedia) เชื้อแทนเนอเรลลาฟอร์ไซเทนซีส (Tannerellaforsythensis) และเชื้อทรีโปนีมา เดนติโคลา (Treponema denticola) เป็นต้น

การรักษาคลองรากฟัน ทำให้เกิดโรคร้ายภายในร่างกายจริงหรือไม่

library_booksIssues 38 : May 2016 event10 พ.ค. 2561

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการแชร์บทความเกี่ยวกับโทษของการรักษาคลองรากฟันอยู่เป็นระยะ โดยบทความต่างๆ มักเน้นถึงผลเสียของการรักษาคลองรากฟันอันนำไปสู่การเกิดโรคร้าย หรือโรคทางระบบที่ไม่ทราบสาเหตุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟันมากยิ่งขึ้น

Young gen dentist: อาจารย์ทันตแพทย์ ชิษณุ เลิศถวิลจิร (กลัฟ)

library_booksIssues 38 : May 2016 event10 พ.ค. 2561

ทันตแพทย์ รุ่นใหม่ไฟแรง ศิษย์เก่าจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รุ่น 12 นั่นคือ อาจารย์ทันตแพทย์ ชิษณุ เลิศถวิลจิร หรือ หมอ \\\\\\\\\\\\\\\"กลัฟ\\\\\\\\\\\\\\\" ปัจจุบัน หมอกลัฟ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Thai Dental Safety Goal in Practice

library_booksIssues 38 : May 2016 event10 พ.ค. 2561

เมื่อมีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดที่ได้จากการไปเยี่ยมประเมินกลุ่มงานทันตกรรมในโรงพยาบาลในส่วนต่างๆ ของประเทศ 14 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ คลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามมาตรฐาน Dental Safety Goal and Guidelines 2015 ในระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ปีพ.ศ. 2558 ก็ขอเล่าอย่างย่อให้ได้ใจความที่ต้องการสื่อ ส่วนที่อาจจะน่าเบื่อบ้างก็ต้องขอโทษไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะ